Biz hakda

hakda

Biz kim?

1999-njy ýylda döredilen Pekin Sincoheren S&T Development Co., Ltd lukmançylyk we estetiki enjamlary öndürýän, ýokary tehnologiýaly öndüriji bolup, lukmançylyk lazerlerini, güýçli yşyklandyryjy we radio ýygylygyny gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Sincoheren Hytaýdaky iň iri we iň irki ýokary tehnologiýaly kompaniýalaryň biridir.Biziň gözleg we ösüş bölümimiz, zawod, halkara satuw bölümleri, daşary ýurt distribýutorlary we satuw bölümimiz bar.

Sincoheren ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde lukmançylyk gurallaryny öndürmek we satmak üçin şahadatnama eýe we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.Sincoheren 3000㎡ örtýän uly ösümliklere eýedir.Häzirki wagtda 500-den gowrak adam işleýär.Güýçli tehnika we satuwdan soňky hyzmat üçin goşant goşdy.Sincoheren soňky ýyllarda halkara bazaryna çalt girýär we ýyllyk satuwlarymyz ýüzlerçe milliard ýuana çenli ýokarlanýar.

Önümlerimiz

Kompaniýanyň merkezi Pekinde, Şençzhenen, Guan Guangzhouou, Nanjing, Çhengzhouou, Çengdu, Sian, Çançun, Sidneý, Germaniýa, Gonkong we beýleki ýerlerde şahamçalary we ofisleri bar.Yizhuang, Pekin, Pingshan, Şençzhenen, Haýkou, Hainan we Duisburg, Germaniýada zawodlar bar.10 000-den gowrak müşderi bar, ýyllyk dolanyşygy 400 million ýuana golaý we bu iş dünýäni gurşap alýar.

“Sincoheren” soňky 22 ýylda lukmançylyk lazerini bejermek guralyny (Nd: agag lazer), fraksiýa CO2 lazer enjamyny, “Intence Pulsed Light” lukmançylyk enjamyny, RF bedenini ýuwýan maşyn, tatuirovka lazerini aýyrýan maşyn, diod lazerini aýyrýan enjam, Coolplas ýagy doňduryjy maşyn, kawitasiýa we HIFU enjamy.Satuw hyzmatyndan soň ygtybarly hil we ünsli bolmak, hyzmatdaşlaryň arasynda beýle meşhur bolmagymyzdyr.

Monaliza Q-çalyşýan Nd: Sincohereniň markalarynyň biri bolan YAG lazer bejeriş guraly, Hytaýda CFDA şahadatnamasyny alan ilkinji lazer derisini bejermek enjamydyr.

Bazaryň ösmegi bilen önümlerimiz Europeewropa, Demirgazyk we Günorta Amerika, Awstraliýa, Japanaponiýa, Koreýa, Eastakyn gündogar ýaly köp ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Önümlerimiziň köpüsi lukmançylyk CE aldy, käbiri TGA, FDA, TUV hasaba alyndy.

biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda

Medeniýetimiz

biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda
biz hakda

Näme üçin bizi saýlamaly?

Hil kärhananyň kalbydyr. Biziň şahadatnamalarymyz hilimiziň iň güýçli kepilligi.Sincoheren FDA, CFDA, TUV, TGA, Medical CE we ş.m. köp sanly şahadatnama gazandy.Önüm ISO13485 hil ulgamyna laýyklykda we CE şahadatnamasyna laýyk gelýär.Döwrebap önümçilik proseslerini we dolandyryş usullaryny kabul etmek bilen.

medisina
tJns_M70R5-4JGnwEGpMAw
中国 认证 1
中国 认证 2
ce
fda
hormat (6)
hormat (5)
hormat (4)
hormat (2)
hormat (1)

Biziň hyzmatymyz

OEM hyzmatlary

Şeýle hem, OEM hyzmatyny hödürleýäris, gowy abraýyňyzy artdyrmaga we bazarda bäsdeşlige ukyply bolmaga kömek edip bileris.OEM ýöriteleşdirilen hyzmatlar, şol sanda programma üpjünçiligi, interfeýs we beden ekrany çap etmek, reňk we ş.m.

Satuwdan soň hyzmat

Müşderilerimiziň hemmesi 2 ýyllyk kepillikden we satuwdan soň okuwdan we hyzmatdan peýdalanyp bilerler.Islendik mesele, satuwdan soň hünärmen toparymyz bar, ony size çözeris.